Engelsiz Erişim! 2021 ÖTV Muafiyetli Satışlar Bilgilendirme

  Hem engelliler hem de ÖTV’den muaf diğer sürücülerimiz yola çıkmanın keyfini doya doya yaşasın diye özel olarak hazırlamış olduğumuz bu sayfada merak ettiğiniz tüm bilgilere ulaşabilirsiniz. Engelli sürücü ehliyeti nasıl alınır? Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) ve Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) muafiyetlerinden nasıl yararlanılır? 

  ÖTV İndirimi

  Özel Tüketim Vergisi (ÖTV), 2002 yılında Avrupa Birliği ile uyum içerisinde, belirli bir mal veya ürün üzerinden maktu veya oransal olarak alınan bir harcama vergisidir. ÖTV oranı her yıl, kişi başına düşen milli gelir ve ekonominin büyümesine göre değişkenlik göstermektedir.

  Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) Muafiyeti Nedir?

  "Özel Tüketim Vergisi" kafanızı mı karıştırıyor? O zaman hemen aklınızda soru işareti yaratan noktaları birlikte netleştirelim. Engelli bireylerin ÖTV muafiyeti hakkını belirleyen en önemli unsur, Engelli Sağlık Kurulu raporunda belirtilen engel oranıdır. 2018’de yürürlüğe giren yeni yasaya göre engel oranı %90 ve üzeri olan bireyler ÖTV'den muaf olarak bir otomobil sahibi olabilirler. Bu bireylerin araç kullanmasının mümkün olmadığı durumlarda, 3. dereceye kadar yakınları da B sınıfı bir ehliyet sahibi olmak kaydıyla, engelli bireye ait bu araçları kullanabilmektedirler. Tüm vücut fonksiyon kaybı oranı %90 ve üzeri engel sahibi bireylerin raporlarında, araç kullanmalarına engel bir durumlarının olmadığının belirtilmesi ve H sınıfı ehliyet sahibi olmaları kaydıyla, kendilerinin de bu araçları kullanmaları mümkündür. Raporda ortopedik engel oranı olan engelli bireylerin bu istisnadan faydalanabilmesi için; kişinin engeline özel aksam ile hazırlanmış aracını kendisinin kullanmasına engel bir durumun olmadığı açıkça belirtilmiş olmalıdır. Ancak bu koşulla ÖTV muafiyetinden faydalanarak araç sahibi olabilir ve bu araçları kendileri kullanılabilirler.

  Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) Muafiyeti Nedir?

  Engelli bireyler için Motorlu Taşıtlar Vergisi için de kolaylıklar mevcuttur. Engellilik dereceleri %90 ve daha fazla olan malûl ve engellilerin adlarına kayıtlı taşıtları ile diğer malûl ve engellilerin, bu durumlarına uygun hale getirilmiş özel tertibatlı taşıtları motorlu taşıtlar vergisinden istisna edilerek muaf sayılmıştır. 

  Engellilik dereceleri %90’dan az olan malul ve engelliler, bu durumlarını tam teşekküllü devlet hastanesinden alınan sağlık kurulu raporu ile belgelendirmeleri ve kendi adlarına kayıt ve tescilli olan taşıtların engellilik haline uygun özel tertibatlı veya özel tertibatlı hale getirilmiş taşıtlar olduğunu belirten "Motorlu Araç Tescil Belgesi"nin ilgili tescil kuruluşlarınca onaylanmış örneği ile "Araçlar İçin Teknik Belge" ve "Proje Raporu"nun aslı veya noter onaylı örneğini ilgili vergi dairesine ibraz etmeleri halinde istisna hükmünden yararlanabilmektedirler.

  İstisnadan yararlanmak isteyen malul ve engellilerin, "Malul ve Engelliler Adına Kayıt ve Tescilli Taşıtlarda Motorlu Taşıtlar Vergisi İstisnası Bildirim Formu"nu gerekli olan diğer belgelerle birlikte ilgili vergi dairesine vermeleri gerekmektedir.

  Sağlık raporunda sadece sol alt ekstremitede (ayak veya bacakta) engelliliği olduğu belirtilen malul ve engellilerin otomatik vitesli taşıtlarının başkaca özel tertibat yapılmasına gerek olmaksızın, malul ve engelli adına kayıt ve tescil edildiği tarihten itibaren motorlu taşıtlar vergisinden istisna olur.

  ÖTV Muafiyetine Uygun Modeller

  Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından 31.12.2018 tarihinde, 30642 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Özel Tüketim Vergisi (II) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliği'ne göre, 1.1.2021 tarihi itibariyle Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) ve Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV)’den muaf şekilde satın alınabilecek olan otomobillerin motor silindir hacmine bakılmaksızın, Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) ve diğer her türlü vergiler dahil bedellerinin 330.800 TL’nin altında olması gerekmektedir.

  Ehliyet Durumu

  Karayolları Trafik Yönetmeliği’ne göre 1 Ocak 2016 dan itibaren, eskiden H sınıfı olan engelli ehliyetleri A veya B sınıfı olarak veriliyor.

  B Sınıfı ehliyet almak için yaşınızın 18, A Sınıfı ehliyet almak için yaşınızın en az 20 olması gerekmektedir. Avrupa standartları gereğince, eğer A sınıfı ehliyet alacaksanız daha öncesindeki 2 yıl A2 ehliyetine sahip olmanız gerekiyor.

  Ayrıca, her iki ehliyete sahip olmak için engelli vatandaşlarımızın en az ilkokul mezunu olması gerekmektedir. Bu şartlardan herhangi birine uygun değilseniz, sürücü belgesi alma hakkına sahip olamıyorsunuz.

  Yazılı ehliyet sınavına girdikten sonra, engel durumlarına göre aldıkları direksiyon derslerinden sonra, özel aparatlı araçlar ile sınava girerler ardından başarılı olma durumunda ehliyetlerine sahip olabilirler.

  Engelli Sürücüler, tam teşekküllü hastanelerden aldıkları sağlık raporlarına göre özel donanımlı araçları kullanabilirler.

  Engelli Sürücü Ehliyeti Sahip Olmak İçin Aranan Şartlar Nelerdir?

  Engelli sürücü ehliyeti almak için;

  • Sürücü adaylarının engel durumunu ve engelli sürücü belgesi alabilecekleri bilgisini belgeleyen sağlık raporu ibraz edilmelidir.
  • 17 yaşını bitirmiş ve en az ilkokul mezunu olma şartı aranmaktadır.
    
  • Yazılı ehliyet sınavının ardından, direksiyon eğitimi alınan, sürücü adayının engel durumuna uygun donanımlı, özel aparatlı araçlar ile uygulama sınavına girilir. Yazılı ve uygulamalı sınav süreleri diğer sürücü adaylarıyla aynıdır.

  Engelli Raporu

  Engelli Sağlık Kurulu Raporu başvurusu için gerekli olan belgeler nelerdir? Rapor onayı ve verilişi süreci nasıl ilerler? Geçerlilik süresi ne kadardır? Engel oranı hesaplaması nasıl yapılır?

  Engelli bireylerin engelli raporu başvurusunda bulunabilmeleri için gerekli olan evraklar şunlardır:
  · Engelli Sağlık Kurulu Raporu'na başvurulması için hastane tarafından verilen dilekçe,
  · Nüfus cüzdanı ve nüfus cüzdanı fotokopisi,
  · Engelli Sağlık Kurulu Raporu'na başvuran bireyin 5 adet vesikalık fotoğrafı,


  Engelli Sağlık Kurulu Raporu için başvurulan hastane tarafından rapor sonucu hakkında net bir tarih vermek mümkün değildir. Hastane yetkilileri sizin için belirli bir zaman dilimi bilgisi vereceklerdir. İncelenen rapor sonucu genellikle hastanenin belirlediği günlerde başvuran bireye iletilir. Engelli Sağlık Kurulu Raporu sonucunun belirlenmesi halinde, kurum müracaatında üç nüsha olarak düzenlenmektedir. Aynı şekilde kişisel müracaatlarda iki nüsha olarak hazırlanacaktır. En son sağlık kurulu raporu kamu hastanesinin başhekimi tarafından onaylanacaktır. Engelli Sağlık Kurulu Raporu nüshalarından biri başvuran engelli bireye verilmektedir. Eğer başvuru bir kurum tarafından yapıldıysa, bir nüsha da ilgili olan kuruma verilmekte veya posta yoluyla gönderilmektedir. Engelli Sağlık Kurulu Raporu'nun bir nüshası da her zaman hastane içerisinde belgelendirilmek üzere saklanmaktadır. Engelli raporu alma şartları kişinin yaşamsal gerekliliklerine göre belirlenmektedir. Sağlık Bakanlığı'nın belirlediği ve engel durumunun gereklilik gösterdiği şartlara bireyin ne kadar uyum sağladığına göre talep edilebilir.

  Engelli Sağlık Kurulu Raporu'nun geçerlilik süresi engelli bireyin engel durumuna göre değişkenlik gösterebilir. Bu süre verilen raporda belirtilmektedir. Engel durumuna göre engelli raporu sürekli olabileceği gibi, geçici olarak da verilebilir. Engelli Sağlık Kurulu Raporu en az bir yıllık bir periyodu kapsamaktadır. Bireyin engel durumunun değişmesi halinde Sağlık Kurulu Raporu'nun yenilenmesi ve süresinin de değiştirilmesi gerekecektir. Bu değişim engelli bireyin talebi ve yeniden engelli raporu için başvurusu ile gerçekleşmektedir. Yeniden başvuru yapılması halinde kişinin engel durumu yeniden muayene edilir ve ona uygun olan süre yeni raporda değiştirilir.

  Engelli Sağlık Kurulu Raporu'ndaki engel oranı hesaplamaları Sağlık Bakanlığı tarafından belirlenen engellilik oranları cetveli doğrultusunda hesaplanmaktadır. Sağlık Bakanlığı'nın hazırlamış olduğu engellilik oranı cetveli muayeneyi yapan doktorlar tarafından kullanılmaktadır. Bireylerin bu engel oranının kendileri veya bir yakınları tarafından belirlemesi gibi bir durum söz konusu değildir. Rapor sırasında her doktorun kendi branşına uygun olan engellilik oranı cetveline göre karara varması, toplamda engelli bireyin yüzdelik olarak engel durumunu belirler.

  Önceden ehliyeti olup daha sonra engelli sürücü belgesi alacaklar neler yapmalı?

  Önceden bir sürücü belgesi sahibi olan ancak bir kaza ya da hastalıktan dolayı engelli durumuna gelen bireylerin yazılı sınava girmeleri gerekmemektedir. Sağlık durumlarıyla ilgili özel donanımlı araçlarla direksiyon sınavına girerek B sınıfı engelli ibareli ehliyetlerini alabilirler.

  B sınıfı engelli ibrazlı sürücü ehliyeti almak için engel yüzdesine bakılıyor mu?

  Hayır, engel yüzdenize bakılmamaktadır. Tam teşekküllü devlet hastanelerinden alacağınız sağlık raporunda, B Sınıfı Engelli İbrazlı Ehliyet alabilir sonucuna varılması ve aracınızda bulunması gereken aparatların bu raporda belirtilmesi yeterlidir.

  Engelli Araç Alımı Hakkında Sıkça Sorulan Sorular

  • Engelli yakınlarına ÖTV indirimi mevcut mu?

  ÖTV indirimi sadece engelli bireyin şahsına tanınmış bir haktır. Bu indirimden yararlanmak isteyen kişilerin de aracı kendi üzerine almaları gerekmektedir.

  • ÖTV muafiyeti ya da indirimiyle araç sahibi olmak için sağlık raporundaki engel oranı ne olmalıdır?

  ÖTV muafiyetinden yararlanmak için tam teşekküllü devlet hastanesinden alınmış sağlık raporunda engel oranının %90 ve üzeri olması gerekmektedir. %40 ve üzeri ortopedik engel oranına sahip bireylerinse bu istisnadan faydalanabilmesi için; kişinin engeline özel aksam ile hazırlanmış aracını kendisinin kullanmasına engel bir durumun olmadığı Engelli Sağlık Kurulu raporunda açıkça belirtilmiş olmalıdır. Aynı zamanda bu bireylerin H sınıfı bir ehliyet sahibi olması da gerekmektedir.

  • Engel oranı %90 ve üzeri olan 18 yaşından küçük bireyler adına ÖTV Kanunu’nda belirtilen istisnadan yararlanarak araç satın alınabilir mi?

  Engel oranı %90 ve üzerinde olan malul ve engellilerin yaşıyla ilgili bir sınırlama bulunmamaktadır. Engellilik derecesi (tüm vücut fonksiyon kaybı oranı) %90’ın üzerinde olan tüm engelliler tarafından ilk iktisap edilecek, yani ilk satın alınacak araçta ÖTV istisnasından yararlanmak mümkündür.

  • ÖTV istisnalarından faydalanabilmek adına araç seçerken dikkat edilmesi gereken unsurlar nelerdir?

  Tüm binek otomobil modellerinde motor silindir hacmine bakılmaksızın, hesaplanması gereken Özel Tüketim Vergisi ve diğer her türlü vergiler dâhil bedelin 303.200 TL’nin altında olması gerekmektedir.* * 2019 yılında malul veya engellilerin taşıt alımlarında istisna hakkında ÖTV(II) sayılı liste uygulama genel tebliğinde değişiklik (5 seri no'lu) tebliğ esas alınmıştır.

  • Zihinsel engelli birey ÖTV indiriminden faydalanabilir mi?

  Sakatlık yüzdesi %90 ve üzerinde olmak şartı ile engelli bireyin üzerine araç alınabilir.

  • Engelli bireyler araçlarını aldıktan 5 yıl sonra engeli olmayan bir kişiye ÖTV ödemeden satabilirler mi?

  ÖTV Kanununun 15/2-a maddesine göre, (II) sayılı listedeki mallardan kayıt ve tescile tâbi olanların, veraset yoluyla intikaller hariç, ilk iktisabında istisna uygulanan malların istisnadan yararlananlar dışındakilerce iktisabında, ilk iktisabındaki matrah esas alınarak adına kayıt ve tescil işlemi yapılandan, kayıt ve tescili tarihinde geçerli olan oran üzerinden, bu tarihte özel tüketim vergisi alınacağı, Kanunun 7 nci maddesinin (2) numaralı bendi çerçevesinde istisnadan yararlananlar tarafından bu istisnadan yararlanılarak iktisap ettikleri kayıt ve tescile tabi malları 5 yıldan fazla kullanarak elden çıkarmaları durumunda ise bu hükmün uygulanmayacağı hükme bağlanmıştır. Bu hükme göre; Kanunun 7/2 nci maddesinde düzenlenen istisnadan yararlanan malul ve engellilerin bu kapsamda iktisap ettikleri araçları 5 yıldan fazla kullanarak bir başkasına satması durumunda, aracı alan kişi tarafından ÖTV ödenmeyecektir.

  • Engelli alınan araç kimler tarafından kullanılabilir?

  Araç sahibi olan engelli kişinin aparatlı işlemlerde birinci derece yakınlarından TSE onayı verilen kişiler, %90 ve üzeri için engel kişinin (birinci, ikinci ve üçüncü derece) yakınları kullanabilir.

  • İşitme engelliler nasıl ehliyet alabilir?

  Sürücü kurslarında Valilik tarafından görevlendirilen bir uzman tarafından işitme engeli olan kişilere teorik ve direksiyon eğitimi verilir.

  İlgili kanundaki değişkenlik gösterebilecek uygulamalar hakkında, yol göstermesi amacıyla sitemizde yayınlanan bu açıklama ilerleyen zamanlar referans olarak gösterilemez. Güncel kanun değişikliklerini resmi gazeteden takip etmenizi tavsiye ederiz.

  Bahsi geçen kanunlardaki değişikliklere ilişkin sorumluluğumuz bulunmamaktadır.

  Detaylı Bilgi İçin Whatsapp Hattımızdan Bize Ulaşabilirsiniz.

   

  Bizi Instagram'da Takip Edin!